Sociala nätverket och anhörigas betydelse vid psykisk ohälsa

Förnamn
Efternamn
Din e-postadress
Upprepa din e-postadress
Titel/Funktion
Arbetsplats/Organisation

I avgiften ingår deltagande i konferensen, för- och eftermiddagskaffe/frukt samt kvällsmingel. Arrangören är momsbefriad. Moms utgår ej.

Avgifter:
Ordinarie pris: 2500 kr (5 september 1300 kr, 6 september 1200 kr)
Medlemspris: 2100 kr
Brukar-närståendepris 800 kr (begränsat antal)

 

Ange prisnivå
Fakturan ställs till:
Adress
Gatuadress/Box
Postnummer
Postadress
Referensnummer/Attention
Vegetarisk eller specialkost p.g.a. allergi eller intolerans
Vill delta i mingel på kvällen den 5 september

För medlemsrabatt. För nytecknande av medlemskap ska avgiften betalas in senast 14 augusti för att erhålla rabatt.


Meddelande till arrangören:
FÖRSTAHANDSVAL,valbara seminarier den 6 septemberANDRAHANDSVAL, valbara seminarier den 6 september