Sociala nätverket och anhörigas betydelse vid psykisk ohälsa

Förnamn
Efternamn
Din e-postadress
Upprepa din e-postadress
Titel/Funktion
Arbetsplats/Organisation

I avgiften ingår deltagande i konferensen, för- och eftermiddagskaffe/frukt samt kvällsmingel. Arrangören är momsbefriad. Moms utgår ej.

Avgifter:
Ordinarie pris: 2500 kr
Medlemspris: 2100 kr
Brukar-närståendepris 800 kr (begränsat antal)

 

Ange prisnivå


Fakturan ställs till:
Adress
Gatuadress/Box
Postnummer
Postadress
Referensnummer/Attention

För brukare finns möjlighet att ansöka om att få avgiften betald via Olle Lönnerbergs minnesfond

Ansökan om medel ur Olle Lönnerbergs minnesfond, motivera under "Meddelande till arrangören"
Vegetarisk eller specialkost p.g.a. allergi eller intolerans
Vill delta i mingel på kvällen den 5 september

För medlemsrabatt. För nytecknande av medlemskap ska avgiften betalas in senast 14 augusti för att erhålla rabatt.


Meddelande till arrangören:
FÖRSTAHANDSVAL,valbara seminarier den 6 septemberANDRAHANDSVAL, valbara seminarier den 6 september