Indelning i arbetsgrupper

Styrelsen är indelad i arbetsgrupper. Arbetsgrupperna täcker de områden som står särskilt i blickpunkten för Socialpsykiatriskt Forum.

Nedan anges aktuella arbetsgrupper, vem som är sammankallande i respektive grupp samt dennes e-postadress     

     
Ordförande   Janne Perssson jan.persson(at)regionjamtland.se
     
Internationella frågor    Wolfgang Rutz wolfgang(at)rutz.se
      
Redaktionsgrupp, sekreterare    Ulrika Lundblad ulrika.lundblad(at)habonet.net