Bli medlem

Socialpsykiatriskt Forum vänder sig till många - även till dig!

  • Du som arbetar eller har ansvar för behandling, stöd och rehabilitering – inom landsting, kommun, privata vårdgivare och övriga samhällsorgan.
  • Du som själv drabbats av psykisk ohälsa eller är anhörig.
  • Du som är engagerad i intresseorganisationer.
  • Du som arbetar med övergripande frågor, forskning och politik.

Varmt välkommen att bli medlem i Socialpsykiatriskt Forum! Ta ställning för det sociala synsättet. Möjlighet finns även för organisationer att med medlemskap stödja föreningens verksamhet.

Socialpsykiatriskt Forum tror på delaktighet och samarbete. Vi tror inte att det bara finns en enda sanning och därför behövs ett forum för information, debatt och dialog. Tillsammans kan vi utveckla tankarna och öka kunskapen kring socialpsykiatri.

Individuellt medlemskap erhålles enklast genom att betala in 300 kr, på föreningens plusgiro 921 17 45-6. Avgiften för organisationer/företag är 1 000 kronor. Samtidigt sänder du ett mejl till föreningens kansli och lämnar namn- och adressuppgifter, adressen är info@socialpsykiatrisktforum.nu

Medlemmar har som medlemsförmån  alltid ett lägre pris på konferenser och idéseminarier.