Olle Lönnerbergs minnesfond


Psykiater Olle Lönnerberg som var ledamot i Socialpsykiatriskt forums styrelse från årsmötet 2005 avled i början av 2008 efter en tids sjukdom. Hans djupa kunskap, öppenhet för nya perspektiv och starka patos för de patienter han arbetade för gjorde stort intryck på oss som hade förmånen att lära känna honom. Under årsmötet 2008 instiftades en fond till Olle Lönnerbergs minne.

Syftet med fonden är att göra det möjligt för personer med egen erfarenhet av psykiska funktionshinder att delta på Socialpsykiatriskt forums arrangemang helt utan kostnad. Föreningen anser att rätten att ta del av aktuell kunskap och forskningsrön är central för att personer som lever med psykiska problem ska kunna vara en drivande kraft i sin egen återhämtning såväl som i utformningen av vård- och stödsystemet. Denna uppfattning delade Olle som ofta förespråkade ett stärkt patientperspektiv.

 

Läs mer...