Styrelsen

Styrelsen är sammansatt av personer med olika utbildningsbakgrund verksamma inom varierande samhällssektorer.

 

Styrelsen för Socialpsykiatriskt Forum år 2019

 • Zophia Mellgren, ordförande
 • Mats Ewertzon, vice ordförande
 • Ulla-Karin Schön, sekreterare
 • Per Enarssson, kassör
 • Jimmie Trevett, brukarrepresentant, RSMH
 • Wolfgang Rutz 
 • Lars Hansson
 • Maria Skott
 • Maria KlamasValberedning

 • Mikael Malm
 • Ulrika Lundblad
 • Marit Grönberg Eksel