Konferenser och seminarier

Föreningen anordnar regelbundet konferenser och mötesplatser omkring olika socialpsykiatriska frågeställningar.

Ta del av dokumentation från tidigare konferenser genom att klicka på "Dokumentation från tidigare konferenser" i listen.

Den 22 maj 2012, "Återhämtning - möjlighet eller önsketänkande? KOnferens om vägar tillbaka från psykisk ohälsa" i Halmstad

Den 20-21 mars 2012, årskonferensen "Psykiatrisk tvångsvård - makt, utmaningar och alternativ" i Stockholm

Den 7 oktober 2011 hölls "Värdig vardag - en konferens om riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni" i Stockholm

Den 28 september 2011 hölls "Återhämtning - möjlighet eller önsketänkande? Konferens om vägar tillbaka från psykisk ohälsa" i Karlstad

Den 25 oktober 2010 hölls konferensen ännu en "Tillställning om inställning" i Göteborg.

Den 23 april 2010 hölls årskonferensen "Tillställning om inställning: Om hur man förändrar attityder och erbjuder vård, stöd och service som stärker egenmakt och tillgänglighet" i Stockholm.

Under våren 2009 hölls årskonferensen "Med barnets ögon: en konferens om hur det är att leva i eller komma från en familj med psykisk ohälsa" i Göteborg.

Under hösten 2008/vintern 2009 arrangerades en-dagars seminarier om rehabilitering och återhämtning - Möjlighetens metoder på fyra orter.