Dokumentation av tidigare konferenser

MÖJLIGHETENS METODER 2013
Stockholm, maj 2013
Läs mer...

ÅTERHÄMTNING - MÖJLIGHET ELLER ÖNSKETÄNKANDE? Konferens om vägar tillbaka från psykisk ohälsa
Halmstad, maj 2012
Läs mer...

Årskonferens Psykiatrisk tvångsvård - makt, utmaningar och alternativ
Stockholm, mars 2012
Läs mer...

VÄRDIG VARDAG - en konferens om riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni
Stockholm, oktober 2011

Läs mer...

ÅTERHÄMTNING - MÖJLIGHET ELLER ÖNSKETÄNKANDE? Konferens om vägar tillbaka från psykisk ohälsa
Karlstad, september 2011

Läs mer...

Årskonferens Tillställning om inställning
Stockholm våren 2010
Läs mer...

Ännu en tillställning om inställning
Göteborg hösten 2010

Läs mer ...

Årskonferens Med barnets ögon
Göteborg mars 2009
Läs mer...

Möjlighetens metoder
Umeå, Göteborg, Stockholm och Malmö 2009
Läs mer..

Mötesplats Boendestöd
Mölndal 2008
Läs mer...

Möjlighetens metoder - om rehabilitering och stöd till återhämtning
Stockholm mars 2008
Läs rapporten...


Kunskap för en högre ambition - om socialpsykiatrisk forskning
Malmö 2007
Läs rapporten...

Psykiskt funktionshindrades vardag i Malmö .
Läs dokumentationen..

Socialt arbete med psykiskt funktionshindrade,
Karlstad, april 2006
Läs rapporten...
Läs också artiklar från ASP-bladet som skildrar konferensen.

Seminariet Hemlös med psykiska symtom
Stockholm, mars 2006.
Ta del av dokumentationen


Rapport från idéseminarium
Uppsala, 27:e oktober 2005
Organisationen av stödet till personer med psykisk ohälsa - motsvarar den behovet och stimulerar den återhämtning?
Läs rapporten...

Tom Burns powerpoint-bilder från sitt föredrag om samhällsbaserat stöd och ACT-modellen.

David Rosenbergs powerpoint-bilder.


Årskonferensen 2005 om psykiatri, brukarmedverkan och primärvård
Borås
Läs rapporten.

Rapport från idéseminarium Att leva med psykiska funktionshinder

27 januari 2005
Seminariet arrangerades i samarbete med Studentlitteratur och utgick från en nyutkommen bok, som utgör en kunskapsöversikt byggd på vetenskapliga studier över livssituationen för personer med psykiska funktionshinder. 
Läs rapporten...

Rapport från idéseminarium: Psykiatrisk tvångsvård - Hur kan den förbättras?
Örebro december 2004  
Idéseminariet ”Psykiatrisk tvångsvård – hur kan den förbättras” i Örebro den 1 december 2004 arrangerades av Socialpsykiatriskt Forum i samarbete med Psykiatriskt forskningscentrum (PFC) i Örebro. Information om EUNOMIA (European Evaluation of Coercion in Psychiatry and Harmonisation of Best Clinical Practise)               
Läs Rapporten...

Ta del av konferensdokumentationen


Årskonferensen 2004 Psykisk ohälsa bland flyktingar
Temat belystes av några av landets främsta experter inom området och den samlade kunskapsförmedlingen vid konferensen var synnerligen omfattande. Som brukligt finns nu en konferensrapport i vilken huvuddelen av föredragen redovisas i något olika utformning.  En förhoppning är att rapporten kan stimulera till ökat engagemang i mötet med flyktingar för att så långt möjligt förebygga psykisk ohälsa och när sådan föreligger känna igen och behandla den på bästa möjliga sätt. Rapporten är stor med många OH bilder och presenteras därför i fem olika delar.

Läs del 1...
Läs del 2...
Läs del 3...
Läs del 4...
Läs del 5...

 

Rapport från idéseminarium Stigma; ett hinder  för återhämtning och livskvalitet
27 januari 2004 i Stockholm
Stigma är ett komplext begrepp.  Syftet med idéseminariet var att få en bredare analys av begreppet ur olika aspekter och särskilt dess betydelse för att hindra återhämtning och livskvalitet för den som drabbats av psykisk sjukdom.
Läs rapporten...

Ta del av konferensdokumentationen

Rapport från idéseminarium om rehabiliterande sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder
 Stockholm oktober 2003
Föreläsningarna och diskussionerna handlade bland annat om brukarstyrning, biståndsbeslut, och behovet av samverkan mellan stadsdelar och organisationer.
Läs rapporten...

Samverkan - hinder och framgångsfaktorer
Årskonferens i Malmö den 20 - 21 mars 2003
Läs rapporten...

Situationen för människor med psykisk ohälsa - 10 års tillbakablick och framtidsvisioner
Årskonferens 2002
Läs rapporten...

 

 

Dok