Återhämtning möjlighet eller önsketänkande Halmstad

Återhämtning - möjlighet eller önsketänkande? Konferens om vägar tillbaka från psykisk ohälsa, Halmstad

Alla filer i pdf-format

Den 22 maj 2012

Återhämtning – skall politiker och/eller brukare blanda sig i? Bengt Eliasson, Mona Granquist, Linne
Torbjörnsson

Nu åker jag slalom Hans Nordén

Evidensbaserad återhämtning – de professionellas bidrag Alain Topor

CLAVIS – ett kunskaps- och inflytandeprojekt Jerker Lago

Halmstads Kvartersteater Thezier Söderblom, Jörgen Karlsson

Återhämtning handlar om attityder Rickard Bracken

Vi vet att återhämtning är möjligt. Hur skall vi göra det verkligt? Ing-Marie Wieselgren

 

Bilder

I ett för dagen mycket varmt Halmstad, där flygresor på morgonen blivit ett problem, föreläste Alain Topor över temat evidensbaserad återhämtning - de professionellas bidrag

Rickard Bracken, för dagen både moderator och föreläsare samt Jerker Lago projektledare för CLAVIS och lokal värd för konferensen

Frågan som Granquist, Torbjörnsson och Eliasson reflekterade över var vad brukare och politiker har med saken att göra

Hans Nordén är författare av många böcker, bland annat "Nu åker jag slalom"

Rickard Bracken lämnar över en gåva till Alain Topor som tack för hans medverkan

Jerker Lago, projektledare för CLAVIS

Halmstads Kvartersteater genom Thezier Söderblom och Jörgen Karlsson spelade upp scener som sedan utgjorde utgångspunkt för diskussioner bland deltagarna

Ing-Marie Wieselgren från Sveriges Kommuner och Landsting ville genom berättelsen om Ture och Tora levandegöra de insatser som samhället kan erbjuda. Av bakgrunden framgår att konferensen hölls i en kyrkolokal.