ÅTERHÄMTNING - MÖJLIGHET ELLER ÖNSKETÄNKANDE? Konferens om vägar tillbaka från psykisk ohälsa

Den 28 september 2011 hölls konferens i Karlstad på Elite Stadshotell. Socialpsykiatriskt Forum arrangerade tillsammans med Karlstads socialpsykiatri och Hans Nordén, Utgångspunkt för konferensen var Hans Nordéns bok "Nu åker jag slalom - om olika perspektiv på återhämtning vid psykisk ohälsa". I den boken delar brukare, forskare och personal med sig av sina erfarenheter på området. Boken förmedlar även praktiska exempel ur verkligheten på arbetsmetoder med fokus på återhämtning.

Syftet med konferensen  var att föra diskussionen kring återhämtning framåt mot ytterligare konkretion.
Ambitionen var även att vara en mötesplats för utbyte av kunskap och erfarenheter på området.

Dokumentation pdf-filer

Nu åker jag slalom - Hans Nordén

Kan "missbrukare" bestämma själv? - Mikael Sandlund

Kamratstöd - en väg till återhämtning - Gillis Andersson

Sviktboendeprojektet i Mölndal - Gillis Andersson

 

Övrig dokumentation

Film om konferensen gjord av mediagruppen ASP-bladet

Sammanfattning av konferensdagen producerad av Kooperativet Mediagruppen Karlstad (pdf-fil)

Artikel i Värmlands Folkblad om konferensen

Läs mer