Mötesplats boendestöd

En konferens om vardagsstöd till personer med psykisk ohälsa och psykisk funktionsnedsättning, 26-27 maj i Mölndal. Konferensen samlade aktuell erfarenhet och forskning om den kommunala insatsen boendestöd. Konferensen var startskottet för en nationell satsning på boendestöd.

I dokumentationen finns det mesta från konferensen med. Klicka på respektive rubrik och namn för mer information. Referaten från föreläsningar eller semianarier är i word-format. Powerpoint bilder finns också. Ibland, när det saknas dokumentation från ett seminarium, går det att länka sig vidare till respektive föredraghållares hemsida eller e-post.

Leif Stenberg och Maria Andersson har refererat och gjort denna sammanställning. Leif har tagit bilder och skrivit texterna från storföreläsningarna.

Ta del av programmet. 

Sist i listan hamnar de seminarier till vilka det inte finns någon dokumentation.

Socialpsykiatriskt Forum i samarbete med Socialstyrelsen, Mölndals och SU/Psykiatri Mölndal Stad.


FÖRELÄSNINGAR

Mötets betydelse
Jan-Olof Forsèn, förbundsordförande RSMH

Stöd till utvecklingen - vad vill Socialstyrelsen?
Anders Printz, projektchef NU!-projektet

Boendestödet under lupp
David Brunt, Växjö universitet, utredare NU!-projektet

Nationell psykiatrisamordnings projekt om boendestöd presenterar resultat av tre års arbete och tjugofem delprojekt.Boendeprojektet är den största satsningen på kunskapsutveckling kring boendestöd någonsin. Vilka tankar finns när det gäller framtiden för det nära stödet i hemmet? Nuläget, framgångsfaktorer och utmaningar för boendestöd. Läs mer på projektets hemsida.

Hur ser boendestödet ut om femton år?
David Brunt, Växjö universitet, utredare NU!-projektet

Sociala perspektiv på återhämtning
Alain Topor

SEMINARIER

 • Vad har stödet betytt för mig?
  Catrine Ryberg, Kristina Pålsson, Catrin Redenkvist, Wanja Jorge Blanchot, Eva Claesson
  Kontakt: kristina.palsson(at)comhem.se, atrine.ryberg(at)bredband.net, catrin.redenkvist(at)molndal.se, wanja.jorge.blanchot(at)molndal.se, eva.claesson(at)kungsbacka.se,
 • Boendestöd - ett socialt stöd i vardagslivet.
  Gunnel Andersson - Collins
  Kontakt: SD23GAN(at)hagersten.stockholm.se
 • Från skötare inom psykiatrin till boendestödjare inom kommunen. 50 års samlad erfarenhet av psykiatri i såväl öppen som slutenvård. Ett samtal om likheter och skillnader i arbetssättet.Kristian Borg, Kenneth Tönnberg, Beatrice Toll
  Kontakt: kenneth.tonnberg(at)gunnared.goteborg.se, kristian.borg(at)gunnared.goteborg.se
 • Utvecklingen av en ny yrkesroll.
  Tone Engen
  Kontakt: tone.engen(at)sit.se