Tillställning om inställning i Göteborg

Bilden visar Johanna Hargö som med bilder och musik berättade om sin egen återhämtning. Foto: Lars Lejring

I Göteborg hölls den 25 oktober 2010 konferensen ännu en "Tillställning om inställning" (årskonferensen 2010 hette "Tillställning om inställning" och hölls den 23 april 2010 i Stockholm).

Tema för konferensen var "hur man förändrar attityder och erbjuder vård, stöd och service som stärker egenmakt och tillgänglighet".

Som samarbetspartners fanns Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) tillsammans med Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) i attitydprojektet Hjärnkoll.

Film från konferensen

Filmen är en Michael Rosengren AB produktion. Formatet är Quick Time.

Artikel från NSPHiG

Till hemsidan för NSPHiG

Dokumentation pdf-filer

Lars Hansson - En svensk befolkningsundersökning om attityder till personer med psykisk ohälsa

Martin Grann - Psykossjukdom och våld - myt och verklighet

En konferensdeltagare, Karin Lindblom, förmedlar sina intryck av konferensen