Möjlighetens metoder 2013

Årskonferensen Möjlighetens metoder 2013

Här finns den skriftliga dokumentationen i kronologisk ordning. Längre ner på denna sida finns fotografierna.

Alla filer i pdf-format

DAG 1 – 15 maj

Möjlighetens metoder - förverkligandet
David Ershammar, Camilla Bogarve

Skattjakt och bergsbestigning
Anna Glistrup

Hjälpande relationer
Gunnel Andersson, Cecilia Paulsson

 

Effektiva metoder i vardagsarbetet
Valbara seminarier

1. Att hjälpa personer med psykiska funktionsnedsättningar att konkurrera på arbetsmarknaden.
Supported Employment, IPS-modellen
Pamela Andreassen, Susanne Johansson

 

2. Vård- och stödsamordnare, Assertive Community Treatment och Case management
Anders Evaldsson, Ann-Charlotte Björklund och Christel Norrud

3. Delat beslutsfattande i vård och stöd för personer med psykiska funktionsnedsättningar - It takes two to tango - Åhörarversion
Petra Svedberg, Patrik Dahlqvist Jönsson

4. Psykiatrisk rehabilitering, Välja - Skaffa - Behålla modellen - Changing for good
Camilla Bogarve, John Ernstssson

 

Samordnad individuell planering – ett verktyg för samarbete och effektivare insatser
Kerstin Evelius m.fl.

 

DAG 2 – 16 maj

Recovery - changing everyday practice
Julie Repper

Svensk sammanfattning av Julie Reppers presentation

Hur kan det bli ett lyckligt äktenskap? Återhämtningsinriktat arbetssätt i Sverige
Susanne Bergqvist, Mia Nordlund, Lisa Olsson Anna-Maria Tures och Ulla-Karin Schön

 

Strategier för mer återhämtningsinriktade insatser
Valbara seminarier

 

5. Kunskapsbaserad implementering av metoder inom psykiatri och socialtjänst samt uppföljning ur återhämtningsperspektiv
Urban Markström

 

6. Att integrera strategier för stärkt brukarinflytande och arbete mot stigmatisering i psykiatri och socialtjänst.
David Ershammar, Rickard Bracken

 

7. Stöd till hälsa och välmående som en del i behandling och rehabilitering.
Karl-Anton Forsberg

 

8. How to set up and run peer-support schemes and Recovery Colleges in mental health services.
Julie Repper

Inkludering - ett samhälle för alla och kraften som förändrar
Urban Markström, Anders Printz, Per Torell, Jimmie Trevett, Ulla-Carin Schön

Bilderna

Det började med att Camilla Bogarve, David Ershammar med flera hälsade välkommen

och slutade med en grupp i diskussion. Där emellan...

medverkade bland många andra Anna Glistrup ...

Gunnel Andersson ...

Kerstin Evelius ...

Julie Repper, förklarandes komplicerade frågor för moderatorn Jonas Hallberg ...

Mia Nordlund ...

David Ershammar, igen ...

Cecilia Paulsson, som avslutande sin medverkan med råd rörande återhämtning ...

Rickard Bracken ...

och genom allt fanns Jonas Hallberg som moderator, här som en stilstudie i avspänd koncentration.