Psykiatrisk tvångsvård makt, utmaningar och alternativ

Alla filer i pdf-format

Dag 1 - 20 mars

Del I - Tvånget i ett bredare perspektiv

Konferensen öppnas Arvid Lagercrantz (ingen dokumentation)

Tvång är svårt - hur ska vi då tänka och göra? Stefan Sjöström (ingen dokumentation)

En bältespatients önskemål Annelie Jäderholm

Makt och ansvar i tvångsvård Håkan Thorsén

Godtagbart i ett demokratiskt samhälle? Moa Kindström Dahlin

Tvångsvård och mänskliga rättigheter Anna Nilsson (tillkom efter programmets tryckning)

En brukarerfaren reflektion om tvång i allmänhet Jimmie Trevett, Arvid Lagercrantz, Paulin Östner (ingen dokumentation)

Del II - Vad vet vi om tvångsvård?

Tvångsvård och tvångsåtgärder i Sverige, hur ser det ut? Herman Holm

Hur den öppna psykiatriska tvångsvården organiserats Nina Frohm

Rättssäkerhet och social kontroll Liv Zetterberg

Det diffusa tvånget Stefan Sjöström

En brukarerfaren reflektion om kunskapen om psykiatrisk tvångsvård Jimmie Trevett, Arvid Lagercrantz, Paulin Östner (ingen dokumentation)

Förslag till reformering av den psykiatriska tvångslagstiftningen Ing-Marie Wieselgren

Dag 2- 21 mars

Årets mottagare av utmärkelsen God socialpsykiatri: Karin Melander, Carl-Gustaf Olofsson, Birgitta
Sjögren Öhlund, representerandes Skellefteå kommun, Västerbottens läns landsting och brukarorganisationerna.
Presentation av psykiatrin i Skellefteå Carl-Gustaf Olofsson

Makt och tvång ur mitt perspektiv Ingela Håkansson

Del III - Hur kan tvångsvården förbättras?

Lagstiftning om tvång förr och idag Lars Grönwall

Patientens röst Sophie Werkö

Gott bemötande i svåra situationer Gill Croona

A broad dialogue on coercion and consent in mental health Hedinn Unnsteinsson (eng)

Ger lägre trösklar mindre tvång? Bård Bakke (no)

Bättre vård – mindre tvång Susanne Rolfner Suvanto och Ulrica Nordström

Konferensen summeras Susanne Rolfner Suvanto, Jimmie Trevett och Per G Torell (ingen dokumentation)

Bilder från dag 1- 20 mars

Arvid Lagercrantz inledde konferensen i kraft av sina 50 år inom psykiatrin

En reflekterande panel återkom under dagen fr v Jimmie Trevett, Paulin Östner, Arvid Lagercrantz i samtal med moderatorn Susanne Rolfner Suvanto

Stefan Sjöström aka Sigges pappa!

På eftermiddagen svek strömmen oss, men det bekymrade inte Nina Frohm som gav sin presentation i sken av stearinljus

Stefan Sjöström i samtal med Susanne Rolfner Suvanto

Anneli Jäderholm

Håkan Thorsén påtalade vikten av att skaffa sig ord för att kunna tala om maktutövning; utan orden blir det lätt för mycket av "jag-känner-att". Han sa också att det är farligt med makt som är osynlig, samt avslutade det hela med att ge liv åt en riskabel obalans mellan makt och ansvar.

Den första dagen avslutades med ett panelsamtal om förslagen i den nya tvångslagstiftningen, fr v Ing-Marie Wieselgren, Jimmie Trevett, Stefan Sjöström, Moa Kindström Dahlin, Per G Torell, Herman Holm och samtalsledaren Jan-Olof Forsén.

Bilder från dag 2 -21 mars

Mottagarna av utmärkelsen god socialpsykiatri 2012 fr v Karin Melander, Birgitta Sjögren Öhlund, Carl-Gustaf Olofsson

Ingela Håkansson

Publikbild

Lars Grönwall

Gill Croona

De isländska vulkanerna representerades denna gång av Hedinn Unnsteinsson (minns årskonferensen 2010 "Tillställning om inställning" och de inställda flygen). I bakgrunden en norsk oljetanker som fick illustrera samhällsorganisationerna; svåra att vända i hast men möjliga att ändra kurs för över tid.

Bård Bakke, i bakgrunden syns verksamhetens överläkare vilken till en början ställde sig tveksam till "brukerstyrt innleggelse".

Slutsummeringen av konferensen var livlig och avslutades dessutom med sång! Fr v Per G Torell, Susanne Rolfner Suvanto, Jimmie Trevett.