Tillställning om inställning

Årskonferensen "Tillställning om inställning" hölls den 23 april 2010 på Essingekonferenscenter i Stockholm.

Tema för konferensen var:
Hur kanvård och stöd erbjudas på ett sätt som inte är stigmatiserande? Hur kan fler engageras i arbetet mot diskriminering och för förändrade attityder?

Attityderna är avgörande. Hindren som samhället sätter upp för delaktighet och återhämtning för personer med psykiska funktionshinder är många.            Vissa studier visar att stigmatiseringen upplevs som ett större problem än själva sjukdomssymtomen.

Som samarbetspartners fanns Handisam tillsammans med Nationell samverkan för psykisk hälsa i Attityduppdraget, Hjälpmedelsinstitutet och Sveriges Kommuner och Landsting.

Foto: Lisbeth Lindqvist

Dokumentation pdf-filer

Tillgängligheten till samhället vilar på attityder Rickard Bracken

Befolkningsundersökning 2009 från CEPI

Actions speak louder Gramham Thornicroft

Sammanfattning på svenska Graham Thornicroft

Tjänst eller otjänst? Ulla-Karin Schön, Marit G Eskel

Tillgång till hjälpmedel ger tillgång till samhället Erica Dahlin

Filmat avsnitt

ASP-bladet från Karlstads kommun filmade under årskonferensen "Tillställning om inställning". Filmavsnittet finns tillgängligt via internet och är drygt sex minuter långt.

Till hemsidan för ASP-bladet och filmavsnittet "Attityder i förändring"