VÄRDIG VARDAG - en konferens om riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni.

Den 7 oktober 2011 arrangerades konferensen "VÄRDIG VARDAG" i Stockholm för alla som berörs av Socialstyrelsens dokument "Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd".
Hur kan vi lyfta fram, problematisera, stimulera och stödja implementering av de insatser som föreslås? Vilka satsningar måste ske för att utveckla riktlinjerna? Hur kan bristen på brukar- och anhörigerfarenheter i det vetenskapliga underlaget balanseras? Detta var några av de springande punkterna vid konferensen.

Bland de medverkande kan nämnas Urban Markström, Beatrice Toll, Alain Topor och Lars Farde. Konferensen var ett samarrangemang mellan Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH), Schizofreniförbundet och Socialpsykiatriskt Forum.

Film

Konferensen sändes direkt via nätet med hjälp av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Filmen går också att se i efterhand. Till filmen på SKL:s hemsida

Dokumentation pdf-filer

Riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni - Lena Flyckt och Lotta Persson

Bara bra tack? Riktlinjer för en värdig vardag

Felaktigt bruk av neuroleptika kan undergräva psykosociala insatser - Lars Farde

Extra material - En patient som förändrade mitt liv - Lars Farde

Effektiva arbetssätt och metoder

Ge mig ett jobb så ordnar sig resten? - Urban Markström

Insatser som minskar stressen i familjen och förebygger återfall - Maria Matsson och David House

Boende och boendestöd - himmel eller helvete? - David Brunt

Sociala arenor - möjlighet till återhämtning - Beatrice Toll

Artiklar

I Phrenicus nr 4 2011, Schizofreniförbundets medlemstidning, finns artiklar om konferensen