Material

På denna sida kommer vi presentera material som på olika sätt är relevant för oss som arbetar inom det socialpsykiatriska fältet eller är brukare och anhöriga. Ovan finns tips om litteratur och länkar till andra internetsidor.