Arbetet som boendestödjare

Med tillstånd av Gothia förlag presenteras här ett av kapitlen ur boken "Psykiatri för baspersonal: Kunskap för en evidensbaserad praktik". Först en introduktion av Lena Steinholtz Ekecrantz.

Antologin "Psykiatri för baspersonal. Kunskap för en evidensbaserad praktik", med Ingemar Ljungqvist och Håkan Jenner som huvudredaktörer, gavs ut av Gothia förlag hösten 2009. Den producerades inom ramen för projektet Lärande i Samverkan - en LISA för själen, ett samarbete mellan Landstinget Kronoberg och länets åtta kommuner delvis finansierat av statsbidrag i syfte att förstärka kompetensen bland personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning.

Teman för de olika kapitlen är bland annat patientens ställning och inflytande, case management, återhämtning, boendestöd, etik, tvångsvård, missbruk, stigmatisering, sysselsättning, hjälpmedel med mera. I boken finns en tydlig studieanvisning med diskussionsfrågor kopplade till respektive kapitel. Flera recensenter rekommenderar antologin som kurslitteratur i olika utbildningar för baspersonal inom landstingspsykiatrin och den kommunala socialtjänsten och som lämpligt studiematerial på arbetsplatser.

Två kapitel handlar om boendestöd ur olika aspekter. Här ska vi lyfta fram kapitlet "Att arbeta som boendestödjare - rollen och organisationen" skrivet av en styrelseledamot i Socialpsykiatriskt Forum - Beatrice Toll, arbetsterapeut och områdeschef i Mölndals stad.
Kapitlet handlar bland annat om hur viktigt det är att som brukare själv få formulera egna mål för de insatser som boendestödjarens arbete ska främja och vad som krävs av boendestödjaren för att förstå och göra ett bra jobb.

Socialpsykiatriskt Forums ordförande, Majka Stenberg, säger i baksidestexten om boken som helhet: Tryck boken i flerdubbla upplagor och använd den i undervisning på alla nivåer; vi lever i "vad -frågornas" tid. Här får "hur-frågan" ta sin plats! Och finns det kreativitet så finns det hopp och då kan det vara roligt att gå till arbetet!

Boken "Psykiatri för baspersonal" kan beställas på Gothia förlag

Tidigare har det funnits ett utdrag ur boken av kapitlet "Att arbeta som boendestödjare - rollen och organisationen" på webbplatsen smakprov.se, men den webbplatsen verka ligga nere. Om den är nere tillfälligt eller permanent är icke känt. (pdf-filen innehöll först bokens innehållsförteckning, kapiteltexten började på sidan 11).

På webbplatsen för regionförbundet södra Småland ligger en text ute av Beatrice Toll "Att arbeta som boendestödjare - rollen och organisationen" som är läsvärd (pdf-fil)