"Personalens syn på brukarinflytande i psykiatrin"

Jonas Pils jobbar som mentalskötare i Psykiatri Södra Stockholm. Han har erfarenhet av att jobba på en socialpsykiatrisk enhet där man följer patienten i både sluten och öppen vård. En grundbult i den socialpsykiatriska vården är att bygga goda relationer mellan patienter och personal. Begreppet brukarinflytande vore således ett självklart inslag för psykiatripersonalen, men Jonas Pils erfarenhet var annorlunda. Han upplevde att det i mångt och mycket var ett begrepp som inte riktigt fått fotfäste och det var inget man direkt talade om i det kliniska arbetet. Därför ville han göra en studie grundad i intervjuer med psykiatripersonal om deras syn på brukarinflytande för att på så sätt, dels få en bild av hur personalen ser på det, dels få igång en diskussion kring vad brukarinflytande är och hur man kan arbeta med det i praktiken. Läs rapporten (pdf-fil)