Personligt ombud om förändringar av socialförsäkringssystemet

"Konsekvensbeskrivning av förändringar inom socialförsäkringssystemet för personer med psykiska funktionsnedsättningar" sammanställd av Anne Jansson och Pirkko Winqvist, personligt ombud i Karlskoga – Degerfors, daterad februari 2011. Texten är hämtad från hemsidan för Yrkesföreningen för Personligt Ombud i Sverige (YPOS). Till texten (pdf-fil)