December 2009

Personliga ombud reflekterar

Personliga ombud i Nacka och Värmdö har varit på studieresa till New York och rapporten om resan och intrycken av brukarstyrda personligt-ombudsverksamheter fanns det en länk till i ett nyhetsbrev hösten 2009. Det har gått några månader sedan de kom hem från studieresan. Här berättar de om vilka avtryck resan har gjort för dem i det dagliga och vardagliga arbetet.

Resan gav oss en fördjupad övertygelse om kraften i att brukare ger stöd till andra brukare för återhämtning. Att träffa någon med egen erfarenhet av ohälsa som återhämtat sig från den, någon som förstår ens situation, är centralt för våra klienter.

Efter studieresan ställer vi oss oftare frågan om hur vi använder oss själva som redskap. Hur möter vi våra klienter, och vilka egna erfarenheter har vi som personliga ombud av psykisk ohälsa? Hur kan vi använda oss av de erfarenheterna i mötet med klienter?

Vi har i det dagliga arbetet med klienter tänkt mycket kring betydelsen av självhjälpsgrupper. I syfte att öka samarbetet har vi tagit kontakt med olika intresseföreningar i Stockholm. Bland annat har vi följt med klienter till Riksförbundet Attentions självhjälpsgrupp för kvinnor. Vi vill sträva efter att ha med intresseföreningarnas unika kunskaper och möjligheter i vårt dagliga arbete med klienterna.

Vissa planer har funnits på att starta någon gruppverksamhet i liten skala bland våra aktuella klienter. Våra klienter skulle kunna ge varandra stöd i att till exempel tillsammans ta kontakt med någon intresseförening. Vi har frågat några klienter om de skulle vara intresserade av att träffas tillsammans med oss och diskutera hur det skulle kunna fungera; hur de skulle vilja engagera sig. Gensvaret har varit positivt. De klienter som har läst vår rapport om studieresan till New York har blivit inspirerade och haft en önskan om att på något sätt engagera sig.

Vår inriktning är att försöka intensifiera detta arbetssätt bland alla personliga ombud, i Stockholm och nationellt, och på så sätt medverka till att intresseföreningarna stärks.

Några av oss som är personliga ombud i Nacka har varit och träffat dem som arbetar på den öppna träfflokalen "Lotsen" som drivs av RSMH på Östermalm. Där arbetar bland annat Therese Stjerna som kommer från Frösunda LSS AB. Hon är kursansvarig för projektet "coaching-utbildning". Det är en utbildning där personer med egen erfarenhet av ohälsa ska kunna gå en nätbaserad utbildning till coach. De ska med utgångspunkt från den utbildningen sedan coacha andra med psykisk ohälsa. Ett mycket spännande projekt tycker vi. Det påminner lite om de brukarutbildningar som vi såg exempel på under resan till New York.

Som ett steg i rätt riktning ser vi också myndigheten Handisams regeringsuppdrag som går ut på att förändra attityder. Handisam kommer att utbilda 75 så kallade attitydambassadörer som mot arvode ger sina berättelser om psykisk ohälsa till vårdpersonal, poliser, journalister och media i allmänhet.

Linda Pettersson, Gertrud Magnusson, Mattias Castman, Katarina Blåhaga

Bild, bakre raden fr v: Katarina Blåhaga, Mattias Castman, främre rad fr v: Gertrud Magnusson, Linda Pettersson. Foto: Anders Olofsson