Rosenberg disputerar

David Rosenberg disputerade den 16 oktober 2009 vid Umeå universitet, institutionen för socialt arbete, med avhandlingen "Psychiatric disability in the community: Surveying the social landscape in the post-deinstitutional era" (den svenska titeln är "Psykiska funktionshinder i samhället: Att kartlägga det sociala landskapet efter avinstitutionaliseringen").

Till sidan där avhandlingen kan laddas ner i fulltext