Ann-Katrin Ingvarsson 2013

Gäst vid 2013 års kongress för Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser

Under den gångna pingsthelgen hade jag nöjet att få närvara vid Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser årskongress. Jag var inbjuden som ordförande för Socialpsykiatriskt Forum som haft glädjen att få samarbeta med förbundet vid flera tillfällen. Senast några dagar tidigare då Schizofreniförbundets ordförande Per Thorell var närvarande vid Forums årskonferens Möjlighetens metoder 2013. Den konferensen hade återhämtningsinriktat arbete som tema och avslutades med ett samtal under rubriken ”Inkludering- ett samhälle för alla och kraften som förändrar”. Per Thorell, Jimmie Trevett från RSMH, forskarna Ulla-Carin Schön och Urban Markström samt Priosamordnare Anders Printz gav sina respektive versioner om hur fler kan nå återhämtning.

Anders Printz var också närvarande vid Schizofreniförbundets årskongress. Han informerade då om vad regeringens satsning ”PRIO psykisk ohälsa – en plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012–2016” innebär för brukare och anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Av planen framgår att man ser brukare och anhöriga som betydelsefulla aktörer i arbetet med att utveckla verksamheterna och att deras erfarenheter ska tas tillvara.  Bland annat ska kommunerna, för att få del av nu aktuella projektmedel, tydligt samverka med brukare och anhöriga. Kongressens deltagare vittnade om att deras inflytande i kommunernas planering alltför ofta varit bristfällig och att man även nu hyser en viss tveksamhet om möjligheten till reellt inflytande. Kongressen genomförde också ett antal workshops för att behandla de motioner som kongressen hade att ta ställning till vid årsmötesförhandlingarna.

Jag är glad och tacksam över att ha fått tillfälle att träffa flera av förbundets medlemmar och ta del av deras erfarenheter och att samtidigt ha fått tillfälle att berätta om Socialpsykiatriskt Forum som har samma mål som förbundet; ett bättre samhälle för alla oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte.

Ann-Katrin Ingvarsson
Ordförande
Socialpsykiatriskt Forum