Doktorandnätverket inom Socialpsykiatriskt Forum

Inom ramen för arbetet i Socialpsykiatriskt Forum finns ett doktorandnätverk. Nätverket välkomnar alla doktorander som har intresse för socialpsykiatriska frågor, både som avhandlingsområde och som intresse. I nätverket finns ca 25 personer, några nydisputerade, resten doktorander, från hela Sverige. Vi försöker träffas två gånger per år varav det ena tillfället till största del handlar om våra respektive avhandlingsområden. Det andra tillfället har vi under de gångna åren förlagt i anslutning till CEPI:s årliga konferens i Malmö; en konferens många av oss åker till.

Våra egna träffar har tagit plats i Falun, i Stockholm samt i Umeå, så den nationella spridningen är god. Vid dessa tillfällen har vi blivit väl omhändertagna av lokala värdar och vi är glada för att det finns ett så pass stort intresse för oss, vår forskning och för nätverket.

Utöver möjligheten att kunna meddela varandra intressanta händelser via mejl så ser vi nätverket som en fantastisk sammanslutning av människor med liknande intressen. Våra diskussioner är livliga och vi har högt i tak oavsett fråga. Även om deltagandet varierar så är de närvarande engagerade och generösa mot varandra. Vår uppfattning är att vi alla drivs och motiveras av en önskan om att bidra till en bättre situation för personer med psykiska sjukdomar och psykiska funktionsnedsättningar.

Att möta så många personer under doktorandtiden som förmodligen (och förhoppningsvis) kommer att bli framtida forskarkollegor är självklart något positivt. Inte bara genom att vi lär känna varandra, utan även genom att vi lär känna varandras perspektiv och specifika intressen vilket möjliggör samarbete i framtiden.

Nästa gång vi ses blir i Malmö den 17 november 2010 och finns det personer intresserade av att vara med så hör av er hälsar Marit och David.

Kontakt: Marit Grönberg Eskel marit.g.eskel@kau.se
David Rosenberg david.rosenberg@y.komforb.se

CEPI = Centrum för evidensbaserade psykosociala insatser