Studiematerial till bok 2012

Något studiematerial till boken "Rehabilitering och stöd i återhämtning vid psykiska funktionshinder. Möjlighetens metoder för en ny praktik" under redaktion av Camilla Bogarve, David Ershammar och David Rosenberg, utgiven på Gothia Förlag har inte ställts till förfogande för Socialpsykiatriskt Forum.