Återhämtning

Sida uppdaterad april 2013, ursprungligen skapad februari 2012

Svenska länkar

"Pengar, vänner och psykiska problem"
Privatekonomi och psykisk ohälsa i Blekinge
Projektledare Ingemar Ljungqvist, forskningsansvarig professor Alain Topor. Projektet är ett FoU-samarbete mellan Karlskrona kommun, Ronneby kommun, Landstinget Blekinge och brukarföreningar för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Till hemsida för Blekinge läns landsting och mer information om ”Pengar, vänner och psykiska problem”

Till hemsida för Blekinge läns landsting och information om bakgrunden till projektet

Introduktionsföreläsning av Alain Topor finns på sajten youtube riktad till psykiatripersonalen i Blekinge inför starten av forskningsprojektet. Föreläsningen består av två delar.


”Återhämtning en introduktion” från Psykiatri Södra Stockholm, FoU-enheten  Alain Topor & Klas Sundström (pdf-fil)
Till dokumentet

Utdrag ur boken ”Vad hjälper?” av Alain Topor (2004) (pdf-fil)
Till utdraget

"Möjlighetens metoder" konferensdokumentation Socialpsykiatriskt Forum år 2008
Till dokumentationen

Om återhämtning och rehabiliteringsplanering från FoU Västernorrland, Hans Lundberg & David Rosenberg (2008) (pdf-fil)
Till dokumentet

Det svenska återhämtningsprojektet som drevs av Riksförbundet Social och Mental hälsa (RSMH) och Psykiatrin Södra i Stockholms läns landsting
Till projektets hemsida

Tokig på jobbet – om psykisk hälsa och återhämtning (2006)
Till Paraplyprojektet och nedladdningssida av boken

Sida om återhämtning hos RSMH-föreningen Livet i Göteborg
Till RSMH Livet

Avhandling Ulla-Karin Schön "Kvinnors och mäns återhämtning från psykisk ohälsa"
Rapport i socialt arbete 130 · (2009) Stockholms universitet
Till nedladdningssida för avhandlingen

"Nu åker jag slalom" Hans Nordén (2009)
Till RSMH och information om boken

Temaartiklar på Svenska Dagbladet ”om att bli frisk från svår psykisk sjukdom” (2002)
Till Svenska Dagbladet och temaartiklarna

Utländska länkar

Recovery – at komme sig, tema på hemsida för danska Servicestyrelsen, innehåller artikel av Mike Slade (på danska), dialogguide för medarbetare, många adekvata länkar samt sida med litteraturtips och avgörande faktorer
http://www.servicestyrelsen.dk/handicap/vihs-opbygning/socialpsykiatri/praksis/recovery

Danska Socialpedagogens temasida om recovery
http://www.socialpaedagogen.dk/Temaer/Recovery.aspx

Recovery - med nordisk blikk, Tidskrift for psykisk helsearbeid nr 4/2011 temanummer om återhämtning
http://www.idunn.no/ts/tph/2011/04

Den norska kunskapsdatabasen psykisk helsearbeid.no, sök på ”recovery”
http://www.psykiskhelsearbeid.no

Mental Health Commission Canada (2009). “Toward recovery & wellbeing: A framework for a Mental Health Strategy in Canada” (pdf-fil)
http://www.mentalhealthcommission.ca/SiteCollectionDocuments/boarddocs/15507_MHCC_EN_final.pdf