Material från Nationell psykiatrisamordning

Samlat material från Nationell psykiatrisamordning

Nationell psykiatrisamordning, eller Milton-utredningen som den kallades efter den särskilde utredaren/psykiatrisamordnaren Anders Milton, var en offentlig utredning under perioden 2003 -2006.

Samtliga dokument är pdf-filer

Ambition och ansvar – nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder. SOU 2006:100. Slutbetänkande av Nationell psykiatrisamordning.


Vad är psykiskt funktionshinder? Nationell psykiatrisamordning ger sin definition av begreppet psykiskt funktionshinder.
Rapport 2006:5 från Nationell psykiatrisamordning

Långsiktighet, samordning och engagemang – en strategi för statlig styrning på psykiatrins område.
Rapport 2006:3 från Nationell psykiatrisamordning

I begynnelsen var organisationen - Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder – hinder och möjligheter Rapport S 2003:9 från Nationell psykiatrisamordning


Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder?
Rapport 2006:4 från Nationell psykiatrisamordning


Regeringens Nationella psykiatrisamordning startade hösten 2005 ett riktat projekt om brukarinflytande - Inflytandeprojektet. Det drevs som ett samarbete mellan Ersta Diakoni, Stockholms läns sjukvårdsområde, Ersta-Sköndal Högskola och Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH och avslutades sommaren 2007. Följande skrift innehåller samlade erfarenheter från Inflytandeprojektet

HITTA RÄTT! Vägledning till brukarinflytande inom psykiatrin och socialtjänsten (2007)