Tvång psykiatrisk vård

Psykiatrisk tvångsvård

Inlagt mars 2013

Delbetänkande SOU 2013:2 av Patientmaktsutredningen om en ny Patientlag kan hämtas på regeringens hemsida

Inlagt juni 2012

Den 28-29 maj hölls konferensen ”Två dagar om psykiatrilagsutredningen” i arrangemang av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Utgångspunkt för konferensen var betänkandet om översyn av den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen SOU 2012:17 ”Psykiatri och lagen – tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd”. Konferensen filmades och kan ses i efterhand via webb-TV.

Inlagt april 2012

"Psykiatrin och lagen - tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd", SOU 2012:17 överlämnades till regeringen den 3 april 2012 som resultat av psykiatrilagsutredningen (S 2008:09).

I Sveriges radio, programmet Studio Ett, diskuterades den 3 april det framlagda förslaget. I klippet medverkar en av experterna i utredningen Lars-Håkan Nilsson, samt Johan Cullberg och Sten Levander. Inslaget är drygt elva minuter långt.

Norvoll, Reidun & Husum, Tonje Lossius (2011). ”Som natt og dag? – Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang”. Arbeidsforskningsinstituttet.

Mars 2012

Sändning om psykiatrilagsutredningen (september 2011). Utredningen ska göra en översyn av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård samt lämna förslag till ny lagstiftning på området. Utredningen beräknas vara klar i mars 2012. Till filmen

Dokumentation från årskonferensen "Psykiatrisk tvångsvård - makt, utmaningar och alternativ"

Januari 2012

Sveriges Kommuner och Landsting  (SKL) om tvångsvård

Delrapport till Socialdepartementet om överenskommelsen för 2010-2012. Bättre vård -  mindre tvång. Förbättringar av den psykiatriska heldygnsvården

Socialstyrelsen om tvångsvård

Sveriges domstolar om psykiatrisk tvångsvård

Självstudiekurs om tvångsvård från Karolinska Institutet

Psykiatriskt forskningscentrum,. Örebro, baserat på EUNOMIA

Nordiskt nätverk för minskande av tvång i vården

Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter

Krönika om tvångsvård av Wolfgang Rutz

Norska Tvangsforsk –nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet

Litteratur

Sjöström, Stefan (2012). Det diffusa tvånget: Patienters upplevelser av öppen tvångsvård. Socialstyrelsen. (pdf-fil)

Andreasson, Eva & Skärsäter, Ingela (2011). ”Patienter med psykossjukdom och deras uppfattningar om omhändertagandet vid tvångsvård: underlag för en handlingsplan”. Göteborg: Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Sjöström, Stefan (1997). Party or patient?:discursive practices relating to coercion in psychiatric and legal settings. Diss. Umeå universitet.

Magisteruppsats sjuksköterskeprogrammet
Vainikainen, Mikael (2011). Skam och värdighet i psykiatrisk tvångsvård. Ersta Sköndal högskola, Institutionen för vårdvetenskap.

Magisteruppsats rättsvetenskap
Lundblad Kullgren, Ida (2008). Rättsäkerhet i den psykiatriska tvångsvården: Lagstiftning och tillämpning. Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT.

Kandidatuppsats socialvetenskap
Åkesson, Linn (2011). Det var inget hotell de hamnade på : ungas upplevelser av psykiatrisk tvångsvård. Lunds universitet, Socialhögskolan.


Kandidatuppsats omvårdnadsvetenskap
Bjuhr, Marie & Palmeby, Elisabeth (2010).Vårdrelationens innebörd för patienter inom psykiatrisk tvångsvård : en litteraturstudie. Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv.

Dokumentation från seminarium om tvångsvård år 2004