Evenemang

Seminarieserie verksamhetsåret 2020-2021 Socialpsykiatriskt perspektiv på medinflytande och återhämtning vid psykisk ohälsa

Under verksamhetsåret genomför Socialpsykiatriskt forum en webbaserad seminarieserie. Seminarierna syftar till att personer med psykisk ohälsa och deras närstående, professionella och andra intresserade möts för kunskaps- och erfarenhetsutbyte för att stimulera varandra till att utveckla, sprida och tillämpa socialpsykiatriskt synsätt i praktisk verksamhet. Tillfällena omfattar både föreläsning och möjlighet till dialog.   

De webbaserade seminarierna vänder sig till dig med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och dina närstående, medarbetare och chefer inom psykiatrisk och socialpsykiatrisk verksamhet, gode män, politiker och andra beslutsfattare, forskare, mydighetsrepresentanter och andra intresserade.

Seminarium: Arbetets värde – en konkret väg till återhämtning 12 november kl 15.00–16.30

Medverkande Alex Mårtensson, student med siktet inställt på socionomutbildning, Kristina Videla, IPS-handledare på Alfa, Arbetsmarknadsförvaltningen Stockholms stad, Zophia Mellgren ordförande Socialpsykiatriskt Forum.

Att människor med olika typer av funktionsnedsättningar ska kunna arbeta ger vinster för såväl individ som samhälle. Hur ser sysselsättningen ut för utsatta grupper idag i Sverige behöver utvecklas och hur kan vi skapa inkluderande arbetsplatser? IPS står för ” Individual Placement and Support” och är en metod som har visat sig ha en bra effekt för att stödja individer till arbete. Under seminariet får vi lära oss mer om metoden och vi får träffa Alex som berättar om vägen mot arbete och studier och vad det betytt i dialog med sin arbetsspecialist som arbetar enligt IPS-metoden. Vi bjuder in till dialog efteråt för att ställa frågor och få inspiration. Hur kan det här stödet göras mer tillgängligt?

Socialpsykiatriskt forum samarbetar med Studiefrämjandet Fyrbodal och anmälan görs via deras webbplats – du hittar länk nedan.

Kostnadsfri anmälan till seminariet 12 november 2020

Seminarium: Samverkan – brukar- och närståendeinflytande 3 december kl 14.00–15.30

Medverkande, Per Enarsson och Mats Ewertzon, båda specialistsjuksköterskor med flerårig erfarenhet av psykiatrisk vårdverksamhet och disputerade forskare inom psykiatrisk vård, Per med fokus på makt och brukarinflytande och Mats med fokus på närståendes erfarenheter av mötet med psykiatrisk vård.

Vid webbinariet kommer vi att prata om brukar- och närståendesamverkan och inflytande i relation till perspektiv såsom makt och brukarinflytande samt närståendes betydelse vid återhämtning. Efteråt bjuder vi in till dialog för att ställa frågor och med möjlighet till kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Socialpsykiatriskt forum samarbetar med Studiefrämjandet Fyrbodal och anmälan görs via deras webbplats – du hittar länk nedan.

Kostnadsfri anmälan till seminariet den 3 december

2021 års seminarier som planeras

  • Seminarium: Medinflytande och återhämtning – möjligheter och hinder
  • Seminarium: Socialt stöd i ett relationsperspektiv – olika insatser och socialt nätverk
  • Seminarium: Funkar det i praktiken – granskning av vetenskaplig evidens

Theme: Overlay by Kaira