Styrelsen

Styrelsen är sammansatt av personer med olika utbildningsbakgrund verksamma inom varierande samhällssektorer.

Zophia Mellgren, ordförande
Mats Ewertzon, vice ordförande
Per Enarsson, kassör
Jimmie Trevett, brukarrepresentant RSMH
Wolfgang Rutz
Lars Hansson
Maria Skott
Nils Stenström
Kristina Videla
Maria Klamas

Valberedning

Mikael Malm
Marit Grönberg Eksel
Jan Persson

Theme: Overlay by Kaira