Socialpsykiatriskt Forum är en ideell förening som arbetar för att sprida kunskap om och vara en plattform för att dela erfarenheter kring området socialpsykiatri, psykiatri och psykisk ohälsa.

Dela din kunskap och erfarenhet med oss

Vår vision är att samhället utformas så att uppkomsten av psykisk ohälsa begränsas. Funktionshinder till följd av sådan ohälsa skall minimeras och diskrimineringen av personer med psykisk funktionsnedsättning skall upphöra. Samhällets insatser ska vara lättillgängliga och utformade med utgångspunkt i den enskildes villkor, så att alla får möjlighet till återhämtning och kan leva sitt liv utifrån sina egna behov och önskemål.


AKTUELLT

Årsmöte 2023 – save the date!

Den 23 mars kl. 16.00-18.00 kommer föreningen att ha årsmöte. I samband med årsmötet brukar vi även arrangera en föreläsning vilket vi förstås även har som målsättning denna gång. Vi återkommer med mer information i februari.

Vi behöver var fler som är engagerade

Föreningen har också påbörjat förberedelser för nästkommande verksamhetsår och en viktig del i detta är valberedningens arbete. Du som är medlem har mandat att själv anmäla ditt intresse eller nominera tänkbara personer till styrelsen. Har du frågor, funderingar eller vill komma i kontakt med valberedningen är du välkommen att höra av dig till info@socialpsykiatrisktforum.nu  


Socialpsykiatriskt Forum 30 år 2022

Vid en nationell konferens under rubriken: ”Samling för socialpsykiatri” var det flera röster som betonade vikten av ett tvärvetenskapligt forum vilket resulterade i att föreningen bildades i november 1992.


Strategi för socialpsykiatriska frågor

Under föregående verksamhetsår påbörjades med att göra en strategisk plan för att sätta de socialpsykiatriska frågorna på agendan i linje med Socialpsykiatriskt Forums vision. En viktig komponent är våra arrangemang, utveckling av nätverk för dialog, kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Vill ni veta mer om vårt arbete så håll utkik här på hemsidan och på vår Facebooksida. Den nya styrelsen kommer att arbeta aktivt med dessa frågor under året.


Kommande aktiviteter

Årsmöte 23 mars 2023 kl. 16.00-18.00


Theme: Overlay by Kaira