Bli medlem

Årets medlemsavgift är 300 kr för enskild medlem, alternativ 1000 kr för en organisation. Avgiften betalas in på PG: 921 17 45-6.

Vi skulle önska att ni efter inbetald medlemsavgift skickar en mejlbekräftelse på detta – skicka då ett mejl ifrån er aktuella mejladress till info@socialpsykiatrisktforum.nu

Er mejladress läggs då till i vårt medlemsregister, vilket innebär att det underlättar kommunikationen och att vi enklare kan nå våra medlemmar för utskick och information i framtiden. Lite mer jobb för dig, men betyder mycket för oss!

Theme: Overlay by Kaira