Utmärkelsen God Socialpsykiatri

Socialpsykiatriskt forum delar i samband med föreningens konferenser ut en utmärkelse till verksamheter eller enskilda personer som utmärkt sig inom det socialpsykiatriska området.

Projektet fotboll för alla i Västerviks Kommun

Senaste utmärkelsen 2019 skulle överlämnas i samband med konferens som i pandemitider blivit framskjuten. Utmärkelsen kommer att överlämnas vid första bästa tillfälle. Motivering för valet av mottagare för utmärkelsen är:

Projektet ligger väl i linje med Socialpsykiatriskt Forums vision om att samhällets insatser ska vara lättillgängliga och utformade med utgångspunkt i den enskildes villkor, så att alla får möjlighet till återhämtning och kan leva sitt liv utifrån sina egna behov och önskemål. Projektet utgör på ett innovativt sätt ett gott exempel på en praktisk verksamhet som utvecklar och tillämpar ett socialpsykiatriskt synsätt. Genom sitt inkluderande perspektiv är detta en verksamhet för ALLA.

Framtida utmärkelse?

Har du förslag på värdig mottagare av nästa utmärkelse i God Socialpsykiatri skickas med e-post till info@socialpsykiatrisktforum.nu

Theme: Overlay by Kaira